Ngày Mưa Trong Đời

Tác giả:

Hư… hứ…. hứ hư hư hừ

há ha ha hà.

Mưa, từng giọt nhớ lang thang đậu trên phố vắng
Để vết thương đau hôm nao theo mưa về đây.
Mưa, chợt vở tan trong tay người
Rồi thành bọt nước
theo gió trôi vào niềm nhớ.
Một ngày ta đã yêu nhau trong tiếng mưa hôm nào
Rơi trên phố này lá rụng hàng cây
Vòng tay ngày ấy nụ hôn ngày ấy
Lẫn trong một vùng mưa trắng xóa.
Như tình yêu đã qua trong đời
Một thời ta đã cho nhau nụ cười.
Giờ đây gió mưa ngang trời
Giờ đây bão giông tơi bời
Mình ta đứng đây gào thét tên người
lẫn trong ngàn tiếng mưa xa vời.

Hứ hư hừ hứ….
Hứ hư hừ
yeah yeah yeah Hú hứ…
Hứ hư hừ hú hừ….

Giờ đây gió mưa ngang trời
Giờ đây bão giông tơi bời
Mình ta đứng đây gào thét tên người
lẫn trong ngàn tiếng mưa xa vời.

Hư… hứ…. hứ hư hư hừ
há ha ha hà.

Tiếng mưa hôm nào rơi trên phố này lá rụng hàng cây
Vòng tay ngày ấy nụ hôn ngày ấy
Lẫn trong một vùng mưa trắng xóa.

Như tình yêu đã qua trong đời
Một thời ta đã cho nhau nụ cười.
Giờ đây gió mưa ngang trời
Giờ đây bão giông tơi bời
Mình ta đứng đây gào thét tên người
giửa trong ngàn tiếng mưa còn vang…

Hừ hư hừ hứ hừ….
Đứng đây gào thét tên người
lẫn trong ngàn tiếng mưa xa vời

Giờ đây gió mưa ngang trời
Giờ đây bão giông tơi bời
Mình ta đứng đây gào thét tên người
lẫn trong ngàn tiếng mưa xa vời…

Thảo luận cho bài: "Ngày Mưa Trong Đời"