Ngày nhà giáo

Tác giả:

Tháng một hai mươi em hoa anh tặng
Cô giáo vỡ lòng bài học đắng cay

Thảo luận cho bài: "Ngày nhà giáo"