Ngày Ta Yêu Nhau

Tác giả:

Có .. chút gió, có chút nắng mùa xuân

Có mắt biếc, có mái tóc dịu êm
Có .. tiếng suối, có có tiếng hát yên bình
Có cánh bướm có sắc thắm duyên lành
Có chất ngất có đắm đuối tìm nhau
Có nỗi nhớ, có nỗi khát về mau
Có những lúc thấy trống vắng ngập sâu
Có những lúc đếm ánh sáng ngàn sao

Là .. ngày ta yêu nhau
Như trời xanh ôm mây trắng
Như rừng .. ôm cơn gió .. vi vu

Là .. ngày ta yêu nhau
Cho trần gian quên tiếng khóc
Cho loài người … tình nghĩa đang ru ….

 

 

Thảo luận cho bài: "Ngày Ta Yêu Nhau"