Ngày thanh minh cảm tác hoạ thơ Trần Ngộ Hiên

Tác giả:

Du du nhân sự kỷ oa long,
Tiết tự kinh tâm thử dạ đồng.
Ba tĩnh hàn ngư không hấp ảnh,
Nguyệt minh cao điểu thượng nghi cung.
Giang hà thế trục doanh hư thuỷ,
Kim tích sầu liên thượng hạ phong.
Hàm thạch chỉ lao tinh vệ hận,
Di sơn trường tiếu lão Ngu công.

 

Dịch nghĩa

Việc đời dằng dặc đã mấy cuộc thịnh suy?
Thời tiết đến nhanh, đêm nay mà ai chẳng chạnh lòng.
Mặt sóng lặng, cá lững lờ đớp cái bóng không,
Vành trăng sáng, chim trên cao còn tưởng cung thật.
Xu thế sông ngòi theo chiều nước đầy vơi,
Mối sầu kim cổ lẫn cả vào ngọn gió lên xuống.
Chỉ tổ nhọc chim tinh vệ ôm hận mà tha đá hoài,
Vẫn đáng cười ông Ngu công đã già, còn làm việc dời núi.

 
Trần Ngộ Hiên tức Trần Tú Dĩnh, người làng Diên An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (nay là Hải Hưng), làm quan đến chức kinh triệu doãn, tức là phủ doãn Thừa Thiên, phó đoàn trưởng phái đoàn đi Giang Lưu Ba.

Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn học, 1976
(bản chữ Hán dựa theo phiên âm để gõ, chưa có bản đối chiếu)

Thảo luận cho bài: "Ngày thanh minh cảm tác hoạ thơ Trần Ngộ Hiên"