Ngày Vui Chóng Qua (Holidays)

Tác giả:

(capo 0.time 4/4)


Holidays oh! Holidays.
Ngày đã tắt khi niềm vui lướt nhanh.
Trong phố đông,
người tình không thấy
Bóng dáng yêu kiều xưa,
vì yêu dấu đã xa khỏi tầm tay.

Holidays oh! Holidays.
Ngày vui ấy không còn chi ước mong.
Khi tiếng chuông còn ngân lắng,
giấc mơ đã vội tan.
Đời im vắng tiếng chim, thông ngừng reo.

Holidays oh! Holidays.
Ngày đã tắt cho màn đêm xuống mau.
Anh đứng trông nơi bờ biển vắng ngóng nơi chân trời xa.
Niềm tin mãi vẫn chưa quay về đây.

Holidays oh! Holidays.
Trời lấp lánh muôn vì sao giữa Thu.
Trông ánh trăng mong người xưa ấy,
biết không bao giờ quên.
Tình yêu đó có nguôi theo thời gian

 


 

Holidays, oh holidays
C’est l’avion qui descend du ciel
Et sous l’ombre de son aile
Une ville passe

Que la terre est basse
Holidays

Holidays, oh holidays
Des églises et des HLM
Que fait-il le Dieu qu’ils aiment?
Qui vit dans l’espace

Que la terre est basse
Holidays

Holidays, oh holidays
De l’avion, l’ombre prend la mer
La mer comme une préface
Avant le désert

Que la mer est basse
Holidays

Holidays, oh holidays
Tant de ciel et tant de nuages
Tu ne sais pas à ton âge
Toi que la vie lasse

Que la mort est basse
Holidays

Holidays, oh holidays
C’est l’avion qui habite au ciel
Mais n’oublie pas, toi si belle
Les avions se cassent
Et la terre est basse
Holidays

Thảo luận cho bài: "Ngày Vui Chóng Qua (Holidays)"