Ngày Xanh

Tác giả:

Anh dẫn em đi
từ mùa hè đến mùa hè đến
một mùa hè khác đến một mùa hè tươi đẹp
đến một mùa hè tươi đẹp khác đến một mùa hè bất tận
đến một mùa hè bất tận khác

và anh dang hai tay
trên chiếc xe đạp
và em ghì xiết lưng anh
đổ dốc

mùa hè, 2001

Thảo luận cho bài: "Ngày Xanh"