Ngày Xưa Còn Bé

Tác giả:

(Giải ba âm Nhạc Quốc Gia: 1996)


Ngày xưa còn bé, giống như chim sẻ non, ríu ra tíu tít như sẻ non
Chiều mưa chờ nước lớn xếp những chiếc thuyền con
Mang những mơ ước theo mưa về đâu ?
Ngày xưa ấy, đã qua đi
Nhưng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ phai

Ngày xưa ấy, đã qua đi . Nhưng kỷ niệm ấy vẫn như còn đây
Thời gian hỡi, dẫu phôi pha . Xin giữ nhau mãi giấc mơ ngày thơ !

Người ơi còn nhớ, lúc chúng ta còn thơ
Trái tim thiết tha bao mộng mơ
Mình chơi trò trốn kiếm mãi có ai ngờ đâu
Cho đến khôn lớn vẫn đi tìm nhau
Người xưa hỡi, ở nơi đâu ? Sao đến khôn lớn vẫn đi tìm nhau
Thời gian hỡi, nỡ phôi pha ; Cho trái tim buốt giá ôm hoài mong

 


Số Lần Chấm: 
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

 

Thảo luận cho bài: "Ngày Xưa Còn Bé"