Ngày Xưa Đâu Rồi

Tác giả:

Tôi đi , tôi đi tìm lại ,

Tôi đi , tôi đi tìm lại
Cánh cò bay bỗng trong mây ,
tay đen tay trắng bây giờ còn không ?
Lái khoai ôm mãi chưa xong em đi lấy chồng tui còn với ai ! ơi cò ới ơi cò ơi ….
Tôi đi , tôi đi tìm hoài
Tôi đi , tôi đi tìm ai .
Tôi tìm một con ngựa trắng nhong ngong hoài biết tìm em đâu
Ngày xưa ngày xưa đâu rồi , ngày xưa biết đang nơi đâu
Ngày xưa ngày xưa đâu rồi , ngày xưa biết đang nơi đâu

Thảo luận cho bài: "Ngày Xưa Đâu Rồi"