Ngày xuân dậy sớm

Tác giả:

Túc hoả minh thư dũ,
Hiểu chung văn Phật đài.
Chủ nhân thôi bị khởi,
Tiểu tử báo hoa khai.
Dạ khí dung cô trúc,
Tình quang lộng tiểu mai.
Lưu oanh chuyên bất dĩ,
Ưng hữu cố nhân lai.

Dịch nghĩa

Ngọn đèn khuya loè song sách
Tiếng chuông sớm vang bên chùa.
Chủ nhà tung chăn dậy
Trẻ con mách hoa nở
Hơi đêm đã chui vào trong ngọn trúc đứng trơ trọi kia
Ánh mặt trời nô giỡn trên cành mai nho nhỏ xinh xinh.
Chim hoàng oanh (sao mà) gióng giả kêu hoài?
Chắc phải có ông bạn xưa nào sắp tới chơi)

Thảo luận cho bài: "Ngày xuân dậy sớm"