Ngày Xuân … Khai Bút

Tác giả:

Ngày xuân vát cuốc đi cày

Hôm nay cũng giống như ngày hôm qua
Bùi ngùi ngồi ngắm lá hoa
Thời gian lướt lẹ như là thoi đưa
Ngồi đây ta nhớ xuân xưa
Thương cho đdất mẹ còn chưa yên bình
Nam Quan bổng mất bóng hình
Bàng hoàng thương tiếc một mình đón Xuân
Buồn cho phận nước trầm luân
Nỗi đau viễn xứ thấm nhuần trong tim
Hải Âu Phi Xứ mãi tìm
Ngày về quê mẹ với niềm an vui
Đón Xuân ta vẫn ngậm ngùi
Xuân ơi, xuân hỡi…nên vui hay buồn 

Xuân Nhâm Ngọ 2002

Thảo luận cho bài: "Ngày Xuân … Khai Bút"