Ngày xuân nghĩ đến: Nguyễn Du – Hồ Xuân Hương

Tác giả:

Ngày xuân nghĩ đến:

* Nguyễn Du

Mang nặng kiếp người vào một kiếp
Ôi Nguyễn Du da diết đau đời
Chúng sinh thập loại còn rên xiết
Trời, Phật làm thinh. Biết hỏi ai!

* Hồ Xuân Hương

Nàng Xuân Hương ngàn đời kỳ nữ
Đọ “cái hồng nhan với nước non”
Căm giận uất trời như sấm nổ
Quất phường giả dối, lũ vô lương.
Nguồn: Tạp chí “Thế giới mới” số 120 xuân Ất Hợi 1995

Thảo luận cho bài: "Ngày xuân nghĩ đến: Nguyễn Du – Hồ Xuân Hương"