Ngày xuân nhớ Người

Tác giả:

Ngô đồng đã trổ đỏ làng
Đàn cu cũng đã gáy vang đầu bờ
Tết về ta nhớ Bác Hồ
Tuổi chồng lên tuổi, Người chưa hẳn già!
Một năm rồi một năm qua
Người thêm khoẻ mạnh là ta vui mừng
Bao giờ Đọc lập, ngày xuân
Ta đi ta nấu bánh chưng dâng Người.
Bây giờ Người ở xa xôi
Bánh chưa gửi được, mượn lời kính thăm.
Quay đầu về  Bác đăm đăm
Những mong những ước: muôn năm Bác Hồ!
Kính Mười Hai, Đồng Tháp Mười, 1948

Thảo luận cho bài: "Ngày xuân nhớ Người"