NGÀY XUÂN TƯƠNG TƯ

Tác giả:

Trách cái tằm xuân nhả mối tơ

Làm cho bối rối mối tương tư
Sương mù mặt đất người theo mộng
Nhạn lảng chân trời kẻ đợi thư
Nghìn dặm dám quên tình lúc ấy
Trăm năm còn nhớ chuyện ngày xưa
Tương tư một mối hai người biết
Ai đọc thơ này đã biết chưa??

[b]1932[/b]

Thảo luận cho bài: "NGÀY XUÂN TƯƠNG TƯ"