Ngẹn Ngào*

Tác giả:

Cỏ buớc ra đi lòng nặng sầu

Tiễn theo chân ngọc mỗi niềm đau
Gạch thêu ngàn lá mang thuơng nhớ
Giọt lệ hoen mờ trong mắt nâu
Tiếng nấc thời gian sầu nghiệt ngã
Rừng xa vắng Cỏ hỏi về đâu
Có còn thuơng nhớ rèm mi cũ
Gấp bóng Rừng hoang Cỏ nghẹn ngào.

*Thất ngôn bát cú. Hoa bài tứ tuyệt trường thiên Rừng Buồn của tác giả Rừng.

Thảo luận cho bài: "Ngẹn Ngào*"