Nghe Chăng Vũng Tàu

Tác giả:

Gió, gió chiều lồng lộng .. Bãi Trước, Bãi Sau

Cho ai viết tiếp bài thơ .. trên sóng bạc đầu
Ngàn năm ru sóng, ước mơ cho đời
Vũng Tàu, Vũng Tàu ơi !

Ta nhớ em, nhớ một vùng trời biển bao la
Ta nhớ em, nhớ một vùng đảo xanh biếc xa
Đã thành kỷ niệm, mang niềm vấn vương trong ta
Dành cho em đó !

Nghe chăng, Vũng Tàu ơi
Nhớ em, nhớ sóng bạc đầu
Nhớ em, hương gió Vũng Tàu.. khơi xa …

 

 

Thảo luận cho bài: "Nghe Chăng Vũng Tàu"