Nghe chim ngói kêu

Tác giả:

Thiên lâm huýnh hợp vạn phong tề,
Thiên dữ phù vân tạp lĩnh đê.
Hành khách khởi sầu hành bất đắc,
Không sơn vô sự giá cô đề.

Dịch nghĩa

Ngàn rừng cây xa hợp cùng vạn ngọn núi,
Trời và mây cúi xuống nhìn những đỉnh núi.
Hành khách há lại buồn rầu vì không được đi sao?
Núi rừng yên tĩnh, nghe tiếng chim ngói kêu.

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Nghe chim ngói kêu"