Nghề giám đốc

Tác giả:

Nghề giám đốc

Các giám đốc doanh nghiệp có vai trò quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và giữ vững mối quan hệ khăng khít giữa Nhà nước, doanh nghiệp và khách hàng. Vì vậy, một số vấn đề cơ bản và cấp bách hiện nay ở nước ta là phải đào tạo một đội ngũ giám đốc có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh quản lý doanh nghiệp trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.
Cuốn sách Nghề giám đốc được viết dưới dạng giáo trình. Nội dung cuốn sách góp phần hoàn tất chương trình chuẩn hóa của các khoa quản trị kinh doanh tại các trường đại học.
744_p4971
Cấu trúc của cuốn sách bao gồm sáu chương:
Chương một : Tổng quan về nền kinh tế quốc dân và thị trường hiện đại
Chương hai: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và tổng quan về nghề giám đốc
Chương ba : Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của giám đốc trong doanh nghiệp
Chương bốn : Mối quan hệ giữa các chức danh giám đốc chủ yếu trong một doanh nghiệp lớn
Chương năm : Phong cách và nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp của các giám đốc
Chương sáu: Đào tạo và đánh giá giám đốc doanh nghiệp
Trò chơi kinh doanh
Câu hỏi trắc nghiệm
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc…

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Th.S Nguyễn Tất Thịnh
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 400.00 gam
  • Kích thước: 19×27 cm
  • Ngày phát hành: 2002
  • Số trang: 128

Thảo luận cho bài: "Nghề giám đốc"