Nghe Một Trời Buồn Mưa

Tác giả:

Vắt chữ ra khói thuốc
Vắt tim chàng ra men
Nợ gì em kiếp trước
Nên đời này mạt thêm

Chàng những đêm mất ngủ
Chàng những ngày đói thư
Thêm võ vàng tâm sự
Tâm với người đều hư

Em một mình mắt ướt
Ðắng cay đến bao giờ
Thêm một lần bước hụt
Nghe một trời buồn mưa

Ðêm cụng ly vào vách
Chiếc bóng ngả nghiêng say
Hà hà… con mộng rách
Thêm lần rã cánh bay

Em hẹn mà chưa đến
Chàng từng ngày ngóng trông
Bến quạnh hiu đời bến
Sông ngậm ngùi dáng sông.

Thảo luận cho bài: "Nghe Một Trời Buồn Mưa"