Nghe sóng

Tác giả:

Nghe sóng ngỡ lòng mình
Vỗ một đời không nghỉ
Những người xa quê hương
Sao phải nằm cạnh bể.

Thảo luận cho bài: "Nghe sóng"