Nghe Tiếng Mưa Rơi

Tác giả:


Thơ: Phan Văn Lai


 

Trời mưa đêm mưa đêm
Mưa qua sân qua thềm
Người đang chờ thêm mãi chờ thêm
Trời đêm nghe mưa rơi
Mưa bâng khuâng tơi bời
Bờ đây Thuyền trôi mãi thuyền trôi
Trời mưa dai mưa dai. Thương bao tình yêu phai !
Trời đêm mưa lai rai. Thương cho tình yêu ai !

ĐK:
Ai mong người không đến.
Ai thương thuyền không bến
Lòng ai trong mưa rơi
Niềm đau lên chơi vơi
Hồn ai trong mưa dai tình tan trong nay mai
Như thuyền trôi bơ vơ.. không bờ

 

Thảo luận cho bài: "Nghe Tiếng Mưa Rơi"