Nghe Từ Xa Xăm

Tác giả:

em gửi trăm năm đáy vực sầu

ta nghe đêm gió dậy ngàn lau

ta nghe qua núi sương rơi lạnh

nghe sóng trùng dương bạc sắc màu

em gửi huyền thơ vào đáy cốc

ta nghe tâm sự láy cung thương

ta nghe muôn tuổi buồn chân dốc

nghe tiếng mưa xuân lạc cuối đường

em gửi sầu ưu dâng mặc khải

ta nghe nguyện ước chảy ngang thung

ta nghe xanh lá đêm trầm-ngải

nghe cánh phù hoa cháy ngại ngùng

em gửi nắng vàng ru dạ khúc

ta nghe bàng bạc giấc thùy dương

ta nghe vương vấn tình ngưu-chức

nghe chén giao bôi chúc lệ trường

những tưởng hoàng hôn rơi đáy vực

đời như kén lạnh dệt sầu thương

huyễn hư ái lụy tràn tâm thức

bỏ mặc giòng trôi ngấm bụi thường

hãy thả xanh về trên suối tóc

nghe lời thơ mượt dạo hân hoan

nghe tâm ngân nhẹ vi vu gió

nghe tiếng yêu thương giấc mộng hoàn.

06072005

Thảo luận cho bài: "Nghe Từ Xa Xăm"