Nghêu ngao chờ cơm

Tác giả:

Kìa em, con kiến

Luận về hạt cơm

Thân tôm phận tép

Luận về cái đơm

Núi cao chót vót

Luận niềm cô đơn

Mênh mông biển biếc

Luận điều thiệt hơn

Nhỏ như hạt cát

Luận tới vô cùng

Lớn như trái đất

Luận về dế giun

Nhan sắc nửa mùa

Luận về son phấn

Sợi tóc nắng mưa

Luận về thời vận

Ta luận về nhau

Những điều còn mất

Đời luận mãi đâu

Cũng về nước mắt

Nhìn em nấu bếp

Luận về đói no

Kìa em, nghỉ chút

Ngồi nghe ta hò…

Thảo luận cho bài: "Nghêu ngao chờ cơm"