Nghĩ làm gì nữa

Tác giả:

Nhớ người nhớ cả vầng trăng
Đêm đêm trời cứ xây bằng nước mưa
Đầu bù quán trọ làm thơ
Chàng Phan thuở trước, bây giờ chàng Phan…
Nghĩ làm gì nữa nhân gian
Một đêm mái tóc quá quan thay mầu…

Thảo luận cho bài: "Nghĩ làm gì nữa"