Nghi Ngại

Tác giả:

Vi Thùy Linh


Vì em nhìn thấy
Vừa có cô gái đang tìm đến anh
Còn ríu ran cười
Lần nào đến cũng mang theo bí mật
i à ớ, ơ i à, i à ớ, i à ớ!
Em cứ tìm anh
Sau những gì nhìn thấy
Em muốn nổ tung
Những khối chữ trong mình
Bí mật của em
Khi nào anh muốn giải
Có khi nào anh?
Sáng nay!
Ngày cuối tháng ngày em chóng mặt
Sáng nay!
Ngày có quá nhiều gió thổi
Em bắt đầu nghi ngại bí mật
Của chính mình!

 

Thảo luận cho bài: "Nghi Ngại"