Nghi Thức Cơm

Tác giả:

Trước mâm cơm canh giờ này,

Cùng nhau chấp tay,
Bát cơm tuy vơi mà đầy.
Khổ cực đắng cay,
Ăn trái nhờ kẻ trồng cây.
Uống nước xin nhớ về nguồn!
Bát cơm tuy vơi mà đầy.
Khổ cực đắng cay.

 

Thảo luận cho bài: "Nghi Thức Cơm"