Nghĩ tiếc cho ai

Tác giả:

Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập.
Giá đã nên nhất tiếu khuynh thành.
Thương cho tài mà lại tiếc cho tình,
Chen chúc kiếp phù sinh chi mãi tá!
Ngã diệc tri phi ninh tác ngã,
Nhân vô bất thị thả khan nhân.

Trường thị phi trót đã chen chân,
Thôi đã biết chuyện xa gần là thế thế.
Thoi thấm thoát bóng dâu vừa xế,
Mới ngày nào mái tóc chấm ngang vai.
Cuộc đời nghĩ tiếc cho ai!
Tương truyền cô đào ở Bắc Ninh là nàng hầu của ông Nguyễn Văn Khái, một vị quan đương thời. Nhân tiệc cưới này, mến tài thơ ông Quát, có mời lại dự tiệc rượu. Trong tiệc vui, ông Khái bảo ông làm một bài hát để đào nương ca. Ông làm bài này tặng cô đào.

Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập
Chữ Hán: 北方有佳人,絕世而獨立 (Phương bắc có người đẹp; Tuyệt trần mà đứng lẻ loi), lấy từ bài “Giai nhân ca” của Lý Diên Niên đời Hán.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nghĩ tiếc cho ai"