Nghĩ về thơ (I)

Tác giả:

Nhân đọc Eluard và Poèmes pour tous

Sau câu thơ hồi hộp những tâm tình
Những vui buồn đời ký thác cho anh
Câu thơ đập như quả tim còn trẻ
Mừng vui quá bỗng rưng rưng giọt lệ
Nhưng sáng mai xuân mà sương ướt trên cành

Tôi viết cho ai? cho cả mọi người
Nhưng, rất gần, cho những đứa em tôi
Ngày đau khổ khép tay trong tủi cực
Nay mở tay ra, bến rộng sông dài
Cho ai cũ, thơ tôi làm ướt áo
Nay họ về sưởi dưới nắng thơ tôi
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Nghĩ về thơ (I)"