Nghĩa trang câm nín

Tác giả:

Hồn ma rên rỉ đáy mồ sâu:
Đất sống còn chăng cuối nhịp cầu?

Mép vải tay run, người cúi mặt
Phù kiều ai biết dẫn về đâu!…

Hai hàng thông đứng trơ trơ ngọn
Nhìn thấy gì, sao chẳng mách nhau?

Ơi hỡi!… đêm đêm bừng trái sáng
Cây già nhiễm độc chết từ lâu!

Chỉ nghe siết chặt quanh hài cốt
Màng lưới Âm ti mắt đỏ ngầu…
Nghĩa trang Bắc Việt (Sài-gòn)
Ngày 14 tháng 7 Đinh Mùi (1967)

Thảo luận cho bài: "Nghĩa trang câm nín"