Nghịch Lý

Tác giả:

Em quậy tan nỗi nhớ
Nuốt vào lòng
Nỗi nhớ trở về quá khứ
Một đời long đong.

Cuộc đời là trò chơi đuổi bắt
Anh chạy xa em còn người khác theo em
Tại sao không giữ những gì mình có
Lại đi tìm điều hư không?

Em nhào nặn nỗi nhớ
Ném xuồng nước
Nỗi nhớ chìm giữa dòng
Đục trong!!!

Thảo luận cho bài: "Nghịch Lý"