Nghiên Em Nghiêng Ta (trích)

Tác giả:

nhợt nhạt quá ngôn từ

đổ đâu cho hết cuồng sóng dập dồn
buồn cười thay: ta nắm níu
những khoảng không mờ nhạt
vòng tay
nhợt nhạt quá ngôn từ nghiêng trao

nghiêng sao cho đủ cho vừa
tình say tốc gió lạnh lùa qua phiên

điểm linh hồn
đốt nắng hơ yêu thương .đường phượng bay tít tắp
nhánh thu hườm len lỏi qua ghềnh
ai nhặt mảnh vỡ bên thềm mù sương

cũng chỉ thênh thang những hững hờ
hỏi ta ta hỏi được gì không?

.
thế nghĩa là không nghĩa là không
tay cầm tay với chỉ ngần ấy
mắc gì cứ thế mà chạy ngông?

một lần tiều tụy thêm lần nữa
sao vẫn ngu ngơ vẫn ngu ngơ
thương nắm thương níu đến thẫn thờ

vòng xoay cứ thế ta nghiêng ngửa
chạy đến -hư không về như không
thế nghĩa là không nghĩa là không

Thảo luận cho bài: "Nghiên Em Nghiêng Ta (trích)"