Nghiêng Nghiêng Rừng Chiều

Tác giả:

Em nghiêng vào vai anh
Để nghe
Để nghe
nghiêng nghiêng rừng chiều…

Em nghiêng vào vai anh
Để nghe
Để nghe
nghiêng nghiêng rừng chiều…

Nghe…hơi thở nồng nàn
Nơi…diễm lệ ngày hè
Đang dâng dâng dâng dâng…..

Nghe…mưa rơi nồng nàn
Nghe…hăng say tràn ngập
Nghe…men ray rượu mạnh
Nghe…men say cội nguồn…hư….

Nghe…hơi thở nồng nàn
Nơi…diễm lệ ngày hè
Đang dâng dâng dâng dâng…..

Nghe…mơn man cỏ dại
Nghe…mơn man đại ngàn
Nghe…không gian ngập chìm
Nghe…đôi môi gọi tìm…hư…

Hơi thở mùa hè
Nhịp tim anh đấy
Hơi thở rừng chiều
Nhịp tim em đó
Hơi thở mùa hè
Nhịp tim anh đấy
Hơi thở rừng chiều
Nhịp tim em đó

Hê hê…

Em nghiêng vào vai anh
để nghe
Nghiêng nghiêng
rừng chiều….

Ca khúc này được giải thưởng của Hội nhạc sĩ VN, 2001

Thảo luận cho bài: "Nghiêng Nghiêng Rừng Chiều"