Nghiệp Hoa

Tác giả:

Một ngày đong nỗi nhớ,
Lạc loài sợi buồn rơi,
Bâng khuâng chiều tím vội,
Theo nỗi nhớ chơi vơi…

Nụ hôn, vòng tay ấm…
Giọt lệ tuôn như mưa,
Ôi, một đời tìm kiếm,
Gặp nhau, duyên nợ xưa…

Là họa hay là may,
Gặp nhau trong kiếp này?
Cuối đoạn đường nghiệt ngã,
Là họa hay là may?

Ôi…,
Còn đây một chút duyên thừa,
Trong em mấy kiếp, nghiệp vừa trổ hoa…

Chiêu Hoàng

Thảo luận cho bài: "Nghiệp Hoa"