Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Tác giả:

Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Cuốn sách được giới thiệu bạn đọc như là một cuốn sách chuyên khảo về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực đấu thầu nói riêng và quản trị kinh doanh nói chung. Đặc biệt, cuốn sách đã tiếp cận các vấn đề về đấu thầu và quản lý hoạt động đấu thầu gắn với yêu cầu của thị trường và bối cảnh thực tiễn ở Việt Nam.

Cuốn sách được biên soạn để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập cho sinh viên chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, nhu cầu tham khảo của giảng viên và nhu cầu ứng dụng cho các nhà quản lý doanh nghiệp, những người trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu cũng như những người quan tâm đến loại hình mua – bán đặc thù này.

168848_p61053mdau001 (1)

Nội dung cuốn sách Nghiệp vụ đấu thầu gồm 7 chương:

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu

Chương 2: Chuẩn bị đấu thầu

Chương 3: Tổ chức đấu thầu

Chương 4: Đánh giá và phê duyệt hồ sơ dự thầu

Chương 5: Kết thúc đấu thầu

Chương 6: Tổ chức các hình thức đấu thầu

Chương 7: Quản lý hoạt động đấu thầu

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: TS. Nguyễn Quang Duệ , ThS. Đào Thị Thu Trang
  • Nhà xuất bản: Nxb Thông tin & truyền thông
  • Nhà phát hành: NXB Thông Tin và Truyền Thông
  • Mã Sản phẩm: 8935217100781
  • Khối lượng: 352.00 gam
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Ngày phát hành: 11/2014
  • Số trang: 260

Thảo luận cho bài: "Nghiệp Vụ Đấu Thầu"