Nghìn Năm Nàng Mỵ Châu

Tác giả:

1-1999

Em đợi ai như chưa bao giờ đợi

Em yêu ai như chưa bao giờ yêu.

Cuồn cuộn biển

Trời xoay chóng mặt

Gió tít mù

Cát trắng hoa lau

Em đợi ai?

Như nghìn năm ai đợi

Như nghìn năm

Tình mãi Mợ Châu.

Như nghìn năm

Trương Chi vẫn hát

Như nghìn năm tiên nữ ở Bích Câu.

Em đợi ai

Khi trời trở gió

Lá xoay tròn trong gió lạnh bay

Ai đã đứng lặng câm bên cửa.

Đêm xa hơn

Năm tháng cũng xa hơn.

Thảo luận cho bài: "Nghìn Năm Nàng Mỵ Châu"