Nghìn Trượng

Tác giả:

Buổi đẹp trời biển trong vắt như gương
Nghìn trượng thẳm vẫn nhìn thấy đáy
Điều rất lạ: chính chiều sâu ấy
Là trời xa hướng biển đưa đường

Thảo luận cho bài: "Nghìn Trượng"