Ngỏ lời (1)

Tác giả:

Ngó lời: mới thơ Haikâu
Thường trực: thư tình
Phần “Ngỏ lời”, tập thơ “Ngó lời”.

Thảo luận cho bài: "Ngỏ lời (1)"