Ngỏ lời (3)

Tác giả:

Phụ nữ đều bậc thầy ảo thuật. Họ đánh cắp tim ta lúc nào giấu đâu, cả thám tử lừng danh cỡ Sherlock Holmes đành thúc thủ

Em tay xoè một con chim cánh thắm
Cắp tim anh vù nghìn dặm thiên di
Yêu tha thẩn đi trường kỳ trang vắng
Dõi bóng chim tìm một bóng tim
Phần “Ngỏ lời”, tập thơ “Ngó lời”.

Thảo luận cho bài: "Ngỏ lời (3)"