Ngỏ lời (7)

Tác giả:

Một nhà thơ sắp già báo trước một người đàn bà chưa hết trẻ:
“Anh bảo đảm không làm phiền em ở cõi đời, không dám hứa không làm phiền em cõi chữ, ở đó hai ta đều bất lực.”

Thơ là kết quả sự làm phiền đó chăng?
Phần “Ngỏ lời”, tập thơ “Ngó lời”.

Thảo luận cho bài: "Ngỏ lời (7)"