Ngỏ lời (8)

Tác giả:

Đời người thơ hạnh phúc có lẽ là lần tìm những lời tinh mơ nhất để tỏ tình
Ngỏ lời bằng những ngó lời

Bạn đọc nữ yêu thân đừng bao giờ đặt câu tọc mạch nguy hiểm:
“Ngỏ lời với ai?”

Ai đó có thể là chính bạn
Phần “Ngỏ lời”, tập thơ “Ngó lời”.

Thảo luận cho bài: "Ngỏ lời (8)"