Ngỏ Lời

Tác giả:

Bên này trời mưa qúa đông ơi

Từng hạt vô tình bay tả tơi
Bay theo tâm sự chiều nay của
một gã tình si muốn ngỏ lời

DCCB

Thảo luận cho bài: "Ngỏ Lời"