Ngơ ngác

Tác giả:

Em đinh ninh
anh nặng tình ngơ ngác
Đấy tắp một đường
đây lạc cửa ô
Mùa thả trắng tóc đầu thu mây bạc

Hè lắm cột đèn phố lắm ngã tư.

Thảo luận cho bài: "Ngơ ngác"