Ngô Quyền (939 – 944)

Tác giả:

Ngô Quyền sinh ngày 12 tháng 3 năm Ðinh Tỵ (897) ở Ðường Lâm (Ba Vì, Hà Tây) cha là Ngô Mân, một hào trưởng có tài đức.

Ngô Quyền thông minh, khôi ngô , mắt sáng như chớp, văn võ toàn tài, được Dương Ðình Nghệ tin yêu, gả con gái là Dương thị Ngọc và giao cho Ngô Quyền cai quản đất ái Châu (Thanh Hóa).

Khi nghe tin bố vợ bị Kiều Công Tiễn giết hại, Nhà Nam Hán lại cho con là Vạn Vương Hoàng Thao đưa quân sang xâm lược nước ta, Ngô Quyền đã nhanh chóng tập hợp lực lượng, đem quân giết chết tên phản bội Kiều Công Tiễn và đón đánh quân Nam Hán.

Ðể đánh thắng quân xâm lược Nam Hán, ông cho bố trí một trận địa cọc nhọn bịt sắt cắm xuống lòng sông Bạch Ðằng.

Tháng 10 năm Mậu Tuất (11-938) các chiến thuyền của giặc hùng hổ vượt biển tiến vào sông Bạch Ðằng, quân ta nhử cho thuyền giặc vượt qua trận địa cọc, đợi cho nước thủy triều xuống, quân ta bắt đầu tấn công dữ dội, đánh vỗ mặt và hai bên sườn, làm cho thuyền giặc tháo chạy va vào cọc nhọn bịt sắt bị đắm gần hết, Hoàng Thao bị đâm chết tại trận , quân ta giết và bắt sống hầu hết quân Nam Hán (đây là chiến thắng Bạch Ðằng lần thứ nhất ).

Sau chiến thắng vang dội trên sông Bạch Ðằng, Ngô Quyền lên ngôi Vua, đóng đô ở Cổ Loa (Hà Nội), đặt ra các quan văn, võ, đặt ra nghi lễ triều đình, thể hiện nền độc Lập tự chủ của đất nước ta.

Ngô Quyền làm Vua được 5 năm (939-944 ) thì mất, thọ 48 tuổi. Ngô Quyền mất, em vợ là Dương Tam Kha cướp ngôi tự lập làm Vua là Dương Bình Vương (944-950).

Thảo luận cho bài: "Ngô Quyền (939 – 944)"