Ngõ Tạm Thương

Tác giả:

Em tình tựa cơ may phường ảo số
Mỗi ngã đường e cửa ngõ Tạm Thương.

Thảo luận cho bài: "Ngõ Tạm Thương"