Ngõ tối

Tác giả:

Thêm một lời phóng đi như mũi dao găm tẩm độc
Thêm một hòn đá từ trong bụi rậm ném vào gáy người kia
Chiều nhập nhoạng dơi bay
Hắn rẽ vào ngõ tối cười gằn
Nhìn những ngón tay hắn mọc vuốt dài
Nguồn: Trong cát bụi (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Văn học, 1992

Thảo luận cho bài: "Ngõ tối"