Ngỏ

Tác giả:

  • …ta cười nhỏ giọt vô thường
    lăn trên mặt gió mười phương toả ngời
    có khi bay nhẹ vào môi
    thành câu thơ ngỏ ngàn lời yêu em…

Thảo luận cho bài: "Ngỏ"