Ngoái nhìn mùa đông

Tác giả:

Phố đã duỗi mình sau giá rét
Hà thành em ấm đến ngọt tê
Anh sẽ đọc thơ tình em viết
Thoang thoảng hơi mùa đông đi về

Đã xa rồi khúc ly ngày cũ
Gió bấc xoay ký ức trăm vòng
Em quay gót, lá nghiêng cuối phố
Nghe thời gian quệt nhớ qua lòng
Cuối đông 4-1996

Nguồn: Hiền là Hiền, NXB Trẻ, 2010

Thảo luận cho bài: "Ngoái nhìn mùa đông"