Ngoại Ô

Tác giả:

Buổi chiều đi qua mùa hạ
cái liếc định lượng gái quá lứa
nụ cười da cam lóa nắng
lời đa tình bông lơn
Có vẻ không thành thật hơn
vườn quả trả tiền trước khi chín
Dạo quanh vườn yên ắng
vắng tiếng chim và tiếng cười trẻ thơ
Mặt trời vội vã
vừa bị phát giác
ăn trộm thời gian

Anh hái được nụ hôn trên nhánh tình xanh
em chiết nắng

Thực ra chiều nay
cầm tay nhau đâu thấy gì khác biệt
Mới chỉ thoát không xa khỏi thành phố
đầy cửa sổ mặt nhà

6.97

Thảo luận cho bài: "Ngoại Ô"