Ngoại thành

Tác giả:

Ngoại thành nhẹ thở ánh trăng
Có con sáo mổ tung tăng luống cày
Bao mùa xuân nở từ đây
Hàng tràm hoa trắng thơm đầy mặt sông
Tháng mười gặt hái vừa xong
Thương từng đụn khói thơm nồng đất quê
Ai đưa nhịp võng bờ tre
Vườn ai ổi chín chim về ríu ran
Vượt lên mưa nắng cơ hàn
Là tình quê kiểng mênh mang giọng hò
Xa nghe tiếng trẻ gọi bò
Mà như ai gọi tuổi thơ của mình
Quả bàng rụng xuống sân đình
Quả sung thì chát, mối tình bâng khuâng
Ai người một nắng hai sương
Cho tôi mê mải con đường phù hoa
Để rồi mai mốt đi xa
Ngoại thành lại hiện trong ta rất gần.
L.Đ.K

Thảo luận cho bài: "Ngoại thành"