Ngọc Ngà

Tác giả:

Ngọc ngà sương khói kiêu sa
Đào Nguyên lạc lối men ngà ngà say
Giáng Kiều em hởi có hay
Để anh một phút ngàn ngày trần gian

Cho ta nửa phút thiên đàng
Hôn em cho trọn ngàn vàng đam mê

Hương Việt

Thảo luận cho bài: "Ngọc Ngà"