Ngồi dưới cây tùng tức cảnh bài 1

Tác giả:

Say nhìn lơ lửng bóng cây tùng,
Dì gió tình cờ lại bỡn ông.
Đưa tới mùi hoa, hương thấu não,
Thổi tan hơi nắng, mát đầy hông.
Mây khoe tuồng mới đàn lá gấm,
Chim nhớ duyên xưa hót núi sông.
Thoạt nghĩ ba mươi năm trở ngược,
Dốc hồ, gọi bể, với trời không.
(1936)

Thảo luận cho bài: "Ngồi dưới cây tùng tức cảnh bài 1"